Gode råd

Sådan undgår du skader på taget

Taget er bygningens mest udsatte bygningsdel og skal selvfølgelig, som alt andet, efterses med
passende mellemrum, f.eks. forår og efterår.
Tilstoppede nedløbsrør eller tagrender kan medføre opstuvning af vand på taget, med risiko for
vandgennemgang ned til tagkonstruktionen, hvor vandet derved forårsage betydelige skader på
denne. Det er vigtigt, at tagfladen holdes ren, så vandet kan løbe uhindret mod afløb.

Ved eftersyn af taget skal det særlig påses:

  • At afløbssystemet fungerer, undersøg derfor tagrender og nedløbsrør og rens disse.
  • Undersøg indvendige afløb og bladfang og rens disse.

At taggennemføringer er tætte, undersøg derfor ovenlys, aftrækshætter, skorstene og
tagrender.

Ved færdsel på taget bør det undgås at forårsage mekaniske beskadigelser ved anvendelse af
uhensigtsmæssigt fodtøj. Ved eventuel fjernelse af sne bør anvendes en kost.
Tagfladen bør renses for fremmedlegemer, f.eks. søm, skruer eller andre skarpe genstande, som
kan forårsage lækager.

Er det nødvendigt med reparationer, kan disse normalt let udføres og vil, såfremt de foretages i
tide, som regel ikke være særligt omfattende. Det er vigtigt, at det sikres, at tagdækningen er
intakt, for i modsat fald kan der opstå varige skader i tagkonstruktionen, og en reparation kan
blive kostbar.

Det er vigtigt at have sagkyndig assistance, idet reparationer og overstrygninger med forkerte materialer kan virke ødelæggende på tagdækninger.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os