Plankedækning

Beskrivelse

Plankedækning er en tagdækningsmetode, der giver en ellers glat tagflade et karakterfuldt liniemønster.
Konstruktionen er bygget op som en koldt tags konstruktion med bærende underlag af træbaseret materiale og med første lag tagpap udført efter traditionel metode. Herpå udføres den dekorative plankedækning. Plankedækning kan udføres på hældninger mellem 1:3 og 1:1.

Underlagskrav

Plankedækning kan udføres på underlag af brædder eller krydsfiner.
Kravet til underlaget er de samme som for tilsvarende kolde tage.

Fastgørelse

Underste lag tagpap fastgøres ved sømning, mekanisk fastgørelse eller svejsnnig. Øverste lag tagpap fastgøres mekanisk sammen med planken, hvorefter den svøbes rundt om planken og klæbes eller svejses til planken og underlaget.

Listedækning

Listedækning giver arkitektonisk frihed, ikke mindst på grund af fleksibiliteten i materialet og vide rammer for spændende, arkitektoniske løsninger. Listedækning kan anvendes på tagflader med fald lige fra 1:10 og opefter. Med listedækning får du et tag, hvor bygningens øvrige arkitektur kan videreføres. 

Betondæk

Udføres med en spicial membran, der kan tåle at være tildækket og modstå rodangreb.

Glat tagdækning

Er tit og ofte til helt flade tage, som eksempelvis built-up tag.

Shingles tag

Shingles er en økonomisk tagdækning, især hvis man ser det i forhold til traditionel skifer. Dertil er Shingles nem at arbejde med og enkel at lægge. Shingles princippet bygger på overlapning og er en videreføring af de gamle kendte byggemetoder. Shingles er en flot tagdækning, der giver helt nye muligheder med gennemprøvede materialer i mange farver.

Karakteristiske mønstre
De stramme, karakteristiske mønstre, der i sin helhed opfattes som nuancer, er med til at give bygningen en rolig karakter og et interessant farvespil. Shingles kan anvendes på både større og mindre bygninger, hvor der ønskes en glat tagdækning, der samtidig har en tydelig markering i overfladen.

Ståltag

Flotte tidløse profiler i mange farver. Der er uendelig mange kombinationsmulihgeder - en hurtig, stærk og sikker løsning. Stålprofiler kan bruges til tag på dit hus, carporte, udestue og facadebeklædning. Kontakt os for inspiration til dit projekt. En gennemtænkt og professionel løsning, der er let at montere direkte oven på dit gamle tag. Og det holder sig smukt og tæt år efter år.

Zinkbeklædning

I dag udføres zinkbeklædning i mange varianter. Standardbeklædning udføres i alm valsblank zink, som over årene patinerer til en smuk grå overflade. Der udføres også en del forpatineret beklædning i forskellige varianter. Dette for at springe ventetiden over og straks få en blivende og elegant ensartet finish. Zinkbeklædning kan udføres i blank zink, forpatineret zink og hvid zink. Fordelen ved forpatineret zink er, at zinken ikke ændrer udseende mens blank zink med årene bliver mørkere.