Beskyttede boliger, Brabrand

Her har Renommé Tag Aps udført ny 2 lags listedækning.
1500 m2 inkl. tagrender, nedløbsrør, ovenlys hætter, tagfod og vindskede.

Naturskolen, Randers

Her har Renommé Tag ApS udført listedækning.

Lagerhal

Her har Renommé Tag ApS udført 2-lags tagpapdækning på tagkrydsfiner, samt isolering af lagerhal med brandoplukkelige ovenlys murkrone/kam inddækning.

Daginstitution

Her har Renommé Tag ApS udført 1300 m2 2-lags glat tagdækning med dampspærre og 470 mm isolering af tagfladen på stålplader. Inddækninger af ovenlys. Forberedt til solfanger anlæg.

Svalegang, Randers

Her har Renommé Tag udført tagpapdækning på betondæk.
På svalegang i Adelgade, Randers.